Lamborghini Huracán LP 610-4 t
chuc cac thanh vien vui veVINH24h.WAP.SH
ĐĂNG KÝ . ĐĂNG NHẬP

{ Báo lỗi } { trang chu }{ up file }{ diến đàn }
Chat|Admin|Game|Theme|Ungdung|Tienich|Nhac|Clip|Thuthuat

Chong Nhay May
Mình tìm được cách giữ cuộc
gọi này khá là hay.Xin được giới
thiệu cùng mọi người. Nếu có
thằng nào nháy đểu,bạn cứ áp
dụng cách này đảm bảo kẻ đó
chỉ có cách tháo pin ra mới cắt
được cuộc gọi ,va lần sau sẽ
khiếp vía chẳng giám nháy
nữa!
Khi thằng đó nháy bạn hãy bấm
vào phím trả lời liên tục,tức là
cứ bấm giữ và nhả cuộc gọi liên
tục,bên kia sẽ không thể làm
sao tắt đươc cuộc gọi đó chỉ
còn cách để cho tổng đài nó trừ
tiền thôi nếu không phải tháo
pin ra.
chú ý chỉ những loại máy có
chức năng giữ và nhả cuộc gọi
trên cùng một phím mới sử
dụng được.Thường thì những
dòng máy nokia đều có. và ban
phải để mục NHỮNG CUỘC ĐÃ
GỌI là trống mới hiệu quả ( vào
mục nhật ký cuộc gọi)

Kể từ khi có dịch vụ chặn cuộc gọi thì phương pháp giử cuộc gọi này khôg hiệu quả cho lắm .nếu bạn có ý thì mới giử được lâu.
1374


Free hosting